;

پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان

Blog Image

پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان

مدیریت تولید، فنی و کیفی شرکت سفال طبرستان به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصولات و نیز در خصوص روشها و تکنولوژیهای نوین تولید سفال با شرکتهای تولید کننده سفال و ماشین آلات روز و نیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مجموعه های دانشگاهی در ارتباط بوده و نسبت به بهینه سازی و بروزرسانی محصول و خط تولید اقدامات لازم را بعمل می آورند. واحد کنترل کیفیت شرکت سفال طبرستان علاوه بر وظایف محوله در خصول کیفیت نهایی محصول در خصوص نحوه پروسه تولید نیز بطور مستقیم نظارت داشته و بر اساس داده های جمع آوری شده در طول هر پروسه تولید نسبت به بهینه سازی روش تولید و ارائه راهکارهای جدید جهت دستیابی به کیفیت مطلوبتر به واحد تولید اقدام می نماید

نگارخانه

Blog Image
img

مشاوره رایگان