ارتباط با ما

دفتر مرکزی و کارخانه

 • دفتر مرکزی
  تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان برادران رامشه، پلاک 24، طبقه اول
  تلفن 88076242/3 (021)
  فاکس 88361421 (021)
  info@tabarestan.net www.tabarestan.net
 • مدیریت کارخانه
  مازندران، بهشهر، کیلومتر 10 جاده بهشهر - گرگان، عبور مهدیرجه
  تلفن 34646410-13 (011)
  فاکس 34646110 (011)